Helyi védelmi rendelet és mellékletei

Természetvédelmi törvény

Erdőtörvény

Erdőtörvény végrehajtási rendelete

Vadvédelmi (vadászati) törvény

Állatvédelmi törvény:

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről